Już zaczynamy

Już zaczynamy

JUŻ  ZACZYNAMY  !!!

Treningi roczników 2006-2010 we wtorki i czwartki w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Dąbrowskiego 23 godz. 16.00-17.30, natomiast dla roczników 2003-2005 w środy i piątki w SP 1 ul. Dąbrowskiego 23 godz.16.00-17.30.
Jednocześnie KS „Atak” dziękuje Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Iwonie Buchmiet oraz Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego Panu Tomaszowi Plucie za udostępnienie szkolnych hal sportowych, dzięki którym możemy realizować zajęcia.